Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji mechanicznych pojedyńczych wyrobów lub całych urządzeń. Projekty realizujemy w posiadanym przez nas oprogramowaniu CAD SolidWorks 2020. Podejmujemy się również wykonywania projektów w innych oprogramowaniach CAD udostępnionych przez klienta (Inventor, SolidEdge, Siemens NX, CATIA). Proces projektowania składa się z kilku etapów: Przeprowadzenie rozmowy z klientem w odniesieniu do jego potrzeb
Ustalenie konstrukcji wyrobu - rozmiarów, materiału, funkcjonalności
Dobranie optymalnej technologii, w której danych wyrób zostanie wykonany
Przygotowanie modelu 3D i dokumentacji technicznej wyrobu
Wykonanie prototypu oraz przeprowadzenie niezbędnych testów
Wprowadzenie korekt na modelu 3D i aktualizacji dokumentacji technicznej
Przekazanie klientowi plików dokumentacji 2D/3D zaprojektowanego wyrobu
SolidWorks Jest to program komputerowy typu CAD oparty na jądrze parasolid, który generuje geometrię przestrzenną projektowanego detalu. Na jego podstawie tworzona jest dokumentacja techniczna. Zaprojektowany model przestrzenny może również zostać wykorzystany w systemach CAM do obróbki mechanicznej lub eksportowany do formatu STL posłużyć do wydruku 3D.
Elementy Metalowe Projektujemy pojedyńcze wyroby lub całe urządzenia zawierające elementy metalowe. Elementy z metali projektowane przez nas spełniają wymagania technologiczne pod względem wykonania technologią obróbki mechanicznej (frezowania, toczenia), oblewania, spawania, odlewania, wytłaczania. Stosowane przez nas rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające prawidłowy montaż z innymi komponentami zespołu części po przez zastosowanie elementów mocujących (śruby, wkręty) lub zaczepów pochodzących od elementów z tworzyw sztucznych.
Projektujemy:
Ramy z kształtowników
Połączenia rurowe
Elementy blaszane
Elementy spawane
Elementy odlewane Cena netto: 80-120 zł/h
Elementy z Tworzyw Sztucznych Projektujemy pojedyńcze wyroby lub całe urządzenia zawierające elementy z tworzyw sztucznych, płyt elektronicznych PCB, komponenty podświetlenia, uszczelki, przyciski i elementy mocujące (wkręty, zaczepy). Elementy z tworzyw sztucznych projektowane przez nas spełniają wymagania technologiczne pod względem wykonania technologią wtrysku. Stosowane przez nas rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające prawidłowy montaż. Podejmujemy się projektowania form wtryskowych przy współpracy z technologiem wtrysku we wskazanym przez klienta zakładzie produkcyjnym.
Projektujemy:
Obudowy z tworzyw sztucznych
Elementy podświetlane
Uszczelnienia z elastomerów
Elementy wielokomponentowe
Części do wydruku 3D Cena netto: 80-120 zł/h
Formy do Elastomerów Projektujemy formy do wyrobów z elastomerów (uszczelnień, membramy, osłony, tuleje, itp.) wytwarzanych metodą wulkanizacji ciśnieniowej. Formy projektujemy na podstawie danych klienta, szkiców, elementów współpracujących, modelu 3D, dokumentacji technicznej, dostarczonego wyrobu lub prototypu. Podejmujemy się projektowania form wtryskowych przy współpracy z technologiem wtrysku we wskazanym przez klienta zakładzie produkcyjnym.
Projektujemy:
Formy proste (stempel-matryca)
Formy złożone z rdzeniem
Formy wielogniazdowe
Formy wtryskowe Cena netto: 80-120 zł/h